• Peiling
  • Ben jij een zeurder of winnaar?

    Je mag 1 optie selecteren

     
     
    Bekijk resultaten

Autisme, angst en stemming bij zwarte studenten

Niet alleen nieuws, maar ook inspirerende verhalen, opiniestukken en andere interessante content vanuit diverse media.
Gebruikersavatar
Admin
Beheerder
Berichten: 2030
Lid geworden op: 04 jun 2022 13:59
Locatie: Amersfoort
1e diagnose: Autisme
Contacteer:

Autisme, angst en stemming bij zwarte studenten

Ongelezen bericht door Admin »

Autistische trekken kunnen verschillende effecten hebben op zwarte studenten aan de universiteit, zo blijkt uit een recent onderzoek. Hoewel de scores op de Broad Autism Phenotype Questionnaire (BAPQ) niet verschilden tussen zwarte en niet-Hispanic witte (NHW) deelnemers, werd er wel een significant verschil gevonden in de relatie tussen angst- en stemmingsklachten en BAPQ. Het onderzoek toonde namelijk aan dat er een interactie bestaat tussen ras en BAPQ-scores, wat suggereert dat zwarte individuen met meer autistische trekken een groter risico lopen op symptomen van depressie en angst dan NHW-individuen met autistische trekken. Deze bevindingen zijn belangrijk gezien de reeds verhoogde prevalentie van angst- en stemmingsstoornissen en suïcidepogingen bij mensen met autisme. Dit, in combinatie met eerdere bevindingen van een toename in suïcidepogingen bij zwarte adolescenten, suggereert dat de prevalentie van stemmingsstoornissen en suïcidepogingen mogelijk nog groter is bij zwarte individuen met autistische trekken. Dit is opmerkelijk gezien eerdere consistente bevindingen dat psychische stoornissen, waaronder depressie, minder vaak voorkomen bij zwarte bevolkingsgroepen in vergelijking met NHW-populaties (zie literatuurbron).

Bij het interpreteren van deze bevindingen is het belangrijk om de mogelijke rol van stress, met name stress gerelateerd aan ras, in overweging te nemen. Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen met autisme en autistische trekken hogere niveaus van ervaren stress hebben en minder vermogen hebben om met stress om te gaan. Dit suggereert dat de gevolgen van stress, waaronder toegenomen internaliserende symptomen, groter zouden zijn voor mensen met hogere niveaus van autistische trekken. Onderzoek wijst uit dat zwarte individuen vaak negatieve ervaringen op basis van ras tegenkomen, zoals micro-agressies van medestudenten en docenten op voornamelijk witte instellingen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat stress gerelateerd aan ras een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid en het psychologisch welzijn van zwarte individuen. Het is dus mogelijk dat stress gerelateerd aan ras samen met autistische trekken de kans vergroot dat zwarte individuen met autistische trekken een hoger risico lopen op angst- en stemmingsstoornissen.

Het is belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek enkele beperkingen heeft. De steekproef die werd gebruikt is niet volledig representatief voor een grotere populatie. Het bestaat voornamelijk uit blanke vrouwelijke studenten van een universiteit in het Midwesten. Bovendien bevat de steekproef veel meer niet-Hispanic witte deelnemers dan zwarte deelnemers, waardoor het moeilijk is om definitieve conclusies te trekken met betrekking tot ras.

De resultaten van dit verkennende onderzoek zijn een eerste stap in het ontwikkelen van inzicht in de onderliggende mechanismen

die verantwoordelijk zijn voor de raciale verschillen in geestelijke gezondheidszorg en de relatie tussen autistische trekken en angst- en stemmingsstoornissen, met name bij zwarte populaties. Deze bevindingen suggereren dat autistische trekken angst- en stemmingsklachten kunnen verergeren in zwarte populaties en benadrukken het belang van een grondige beoordeling van de relatie tussen deze stoornissen en individuen met autistische trekken. De resultaten van dit onderzoek roepen ook enkele aanvullende vragen op die verder onderzoek rechtvaardigen. Bijvoorbeeld, alle deelnemers aan dit onderzoek waren studenten aan een voornamelijk witte universiteit in een stad waar voornamelijk witte mensen wonen, wat de omgeving op zichzelf mogelijk stressvoller maakte voor veel zwarte deelnemers. Het is echter onduidelijk hoe deze stress kan interageren met de aanwezigheid van autistische trekken. Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken hoe stress gerelateerd aan ras van invloed kan zijn op mensen met autistische trekken. Er is ook de vraag hoe sociaaleconomische status kan interageren met de relatie tussen autistische trekken en angst- en stemmingsklachten. Socio-economische factoren omvatten zowel het opleidingsniveau als het inkomen, en hoewel het opleidingsniveau van ouders vergelijkbaar was tussen rassen, verschilde het inkomen, wat kan bijdragen aan raciale stress. Toekomstig onderzoek moet de rol van deze complexe bevinding over sociaaleconomische status onderzoeken en hoe ras ermee kan interageren om stemmingsstoornissen en autistische trekken te beïnvloeden in grotere en meer diverse steekproeven.

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen de aanwezigheid van autistische trekken en angst- en stemmingsstoornissen bij jongvolwassenen van verschillende etnische groepen. Een representatieve steekproef van een voornamelijk witte universiteit (2.791 niet-Hispanic witte en 185 zwarte studenten) vulde de Broad Autism Phenotype Questionnaire (BAPQ) in, evenals vragenlijsten over depressie (Patient Health Questionnaire, PHQ-9) en angst (Generalized Anxiety Disorder, GAD-7). Met behulp van het Statistical Package for Social Sciences (SPSS) werden twee regressieanalyses uitgevoerd om de associatie tussen ras, BAPQ-score en symptomen van angst en depressie te bepalen. Het onderzoek toonde aan dat er een sterkere associatie bestaat tussen autistische trekken en symptomen van depressie en angst bij zwarte deelnemers dan bij niet-Hispanic witte deelnemers. Deze bevindingen benadrukken de associatie tussen autistische trekken en angst- en stemmingsstoornissen in zwarte gemeenschappen en de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied. Bovendien benadrukt het belang van het verbeteren van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor deze populatie.

Kurtz MR, Kana RK, Rivera DL, Newman SD. The role of the broader autism phenotype in anxiety and depression in college-aged adults. Front Psychiatry. 2023 Jun 5;14:1187298. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1187298. PMID: 37342174; PMCID: PMC10278885.
Plaats reactie