• Peiling
  • Welk type alleenstaande ben jij?

    Je mag 1 optie selecteren

     
     
    Bekijk resultaten

Autisme bij vrouwen: Een dieper inzicht in de genderkloof

Niet alleen nieuws, maar ook inspirerende verhalen, opiniestukken en andere interessante content vanuit diverse media.
Gebruikersavatar
Admin
Beheerder
Berichten: 2030
Lid geworden op: 04 jun 2022 13:59
Locatie: Amersfoort
1e diagnose: Autisme
Contacteer:

Autisme bij vrouwen: Een dieper inzicht in de genderkloof

Ongelezen bericht door Admin »

Recentelijk is vastgesteld dat één op de 44 kinderen gediagnosticeerd wordt met ASS. Het begrijpen van de toenemende prevalentie van autisme wordt bemoeilijkt door de genetische en fenotypische heterogeniteit ervan, waarbij sekse en gender bijdragen aan deze complexiteit. Historisch gezien werd autisme vaker gediagnosticeerd bij jongens dan bij meisjes, maar recent onderzoek suggereert dat de verhouding tussen jongens en meisjes dichter bij 1:1 ligt. Deze discrepantie kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals diagnostische vooroordelen en de verwachtingen van de samenleving.

Deze review onderzoekt de ontwikkelingstrajecten van diagnostische criteria voor autisme gedurende het leven, met de nadruk op sekseverschillen. We zullen ons beperken tot gedragsmatige diagnostische criteria, omdat andere aspecten zoals behandeling en neurofysiologie buiten het bestek van deze review vallen. Gedurende verschillende levensfasen, van zuigeling tot volwassene, zullen we kijken naar hoe autisme wordt gediagnosticeerd bij vrouwen en welke factoren hierbij een rol spelen.

Zuigelingen (0-24 maanden)
Bij zuigelingen die later de diagnose autisme krijgen, zijn de gedragskenmerken vaak niet te onderscheiden van die van niet-autistische zuigelingen. Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende gedragskenmerken zijn die kunnen wijzen op latere autisme-diagnoses, zoals taalvertragingen bij jongens en motorische vertragingen bij meisjes. Hoewel sommige studies geen significante verschillen hebben gevonden tussen jongens en meisjes die later gediagnosticeerd werden met autisme, suggereren andere onderzoeken dat er wel degelijk subtiele verschillen zijn in vroeg gedrag.

Peuters (2-5 jaar)
Peuters vormen een cruciale fase voor het begrijpen van sekseverschillen in autisme. Meisjes worden doorgaans later gediagnosticeerd dan jongens en vertonen vaak meer subtiele verschillen in kernsymptomen dan overkoepelende autisme-kenmerken. Er zijn sekseverschillen gevonden in taalontwikkeling en sociaal communicatieve vaardigheden, waarbij meisjes vaak sneller taalvaardigheden ontwikkelen maar ook meer subtiele sociaal communicatieve verschillen vertonen.

Kindertijd en adolescentie (6-17 jaar)
Deze levensfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor autistische individuen, met name op het gebied van sociale interacties en repetitief gedrag. Meisjes vertonen vaak meer 'camouflerend' gedrag dan jongens, waardoor ze beter lijken te passen in sociale situaties. Dit camoufleren kan echter leiden tot vertraagde diagnoses en een gebrek aan begrip voor de specifieke behoeften van autistische meisjes.

Sociale communicatie en repetitief gedrag
In de kindertijd en adolescentie blijven sekseverschillen in sociale communicatie en repetitief gedrag bestaan. Meisjes vertonen vaak meer sociaal aangepast gedrag, wat hun diagnose kan vertragen. Er zijn ook verschillen in repetitief gedrag, waarbij meisjes minder vaak bepaalde typische autisme-kenmerken vertonen.

Co-voorkomende aandoeningen
Het is belangrijk op te merken dat autistische meisjes vaak een hoger risico lopen op co-voorkomende psychische aandoeningen, zoals angst en depressie, wat hun welzijn kan beïnvloeden.

Volwassenheid (18+ jaar)
In de volwassenheid wordt autisme bij vrouwen nog steeds vaak laat gediagnosticeerd. Er zijn sekseverschillen in de ervaring van werk, relaties en dagelijkse activiteiten. Vrouwen met autisme hebben vaak moeite om werk te behouden en kunnen verschillende sociale ervaringen hebben dan mannen.

Conclusie
Autisme bij vrouwen vertoont gedurende het hele leven subtiele sekseverschillen die van invloed kunnen zijn op de diagnose en de kwaliteit van leven. Het begrijpen van deze verschillen is essentieel om betere ondersteuning en zorg te bieden aan autistische vrouwen. Toekomstig onderzoek moet zich richten op het identificeren van deze verschillen en het ontwikkelen van diagnostische en ondersteuningsmethoden die specifiek rekening houden met de behoeften van vrouwen met autisme.

McFayden TC, Putnam O, Grzadzinski R, Harrop C. Sex Differences in the Developmental Trajectories of Autism Spectrum Disorder. Curr Dev Disord Rep. 2023 Mar;10(1):80-91. doi: 10.1007/s40474-023-00270-y. Epub 2023 Jan 27. PMID: 37635854; PMCID: PMC10457022.
Plaats reactie