AutSider

AutSider is een grote online community met informatie over Autisme en aanverwante stoornissen. Door steun van mensen uit het spectrum en direct betrokkenen is AutSider de plek om antwoorden te vinden en om met lotgenoten in contact te komen. We helpen je zoeken naar goede verwoordingen en niet simpel alleen een etiket. AutSider geeft een eigen 'stem' aan het Autisme in plaats dit alleen te beperken tot een gespreksonderwerp.Naar het forum! Naam: Wachtwoord: Auto inlog

AutSider Forum

Boeken database.

Bekijk alle boeken rondom het Autisme Spectrum via de database

Voeg daarnaast zelf recensies toe!Voor informatie klik hier